مهر ۲۹, ۱۳۹۳

اخبار فناوری

گیتس به جای سه دکمه ترکیبی Alt+Crtl+Delete یک دکمه می‌خواهد!